coaching

Het enige wat telt,
is datgene in praktijk brengen waar je oprecht en daadwerkelijk in gelooft.
Dalai Lama

coaching

Bedrijven
Voor mensen die via hun bedrijf een coachingstraject wensen, bied ik verschillende mogelijkheden. Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek zal ik een offerte en een overzicht maken van het mogelijke traject dat past bij de cliënt.

Globaal kan ik zeggen dat ik op drie niveaus werk.
Het functionele niveau, dat gaat over de functies die worden ingenomen in het bestaan, zoals op het werk. Het persoonlijke niveau, wat uitgaat van het karakter van de persoon en zijn of haar wensen, kwaliteiten en vervormingen.
En het zingevingsniveau. Dat betreft de levenskeuzes die worden gemaakt en de diepere waarden van waaruit dat gebeurt.
Het doel van de coachingsgesprekken is om meer inzicht te krijgen in deze niveaus en de balans daartussen. Vaak is een bepaald niveau overontwikkeld en blijft een ander niveau juist achter, omdat daar weinig aandacht aan wordt besteed. Als er meer balans ontstaat tussen de drie niveaus kunnen ze gaan ‘samenwerken’.
Als het functionele niveau naar behoren gevoed wordt door het persoonlijke niveau, zal er met meer motivatie en doorgaande inspiratie gewerkt worden. Als het zingevingsniveau doordringt tot in de bovenste laag, zullen de keuzes die gemaakt worden op het functionele niveau, fundamenteler zijn en vervullender.


Tarieven: € 145 - € 165 per gesprek

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met me opnemen via: marthe.vdn@xs4all.nl
Het is ook mogelijk informatie op te vragen over onze werkwijze via het kantoor van het ITIP, of de website te raadplegen: www.itip.nl